Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Archim. Grigorios D. Papathomas. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Archim. Grigorios D. Papathomas. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Παρασκευή, 8 Απριλίου 2016

The Canonical Orthodox Anti-proposal to the concept of the “National Church”: the Autocephalous Church


 Archim. Grigorios D. Papathomas

Ecclesiological inadequacies within the bosom of the National Church and the “weaknesses” in the reception of the Autocephalous Church)[1]
— Introduction
A. “Church at a Location” and “Epithetical Church”: How far can this Difference be taken?
• “Location” (locus) and “Epithet” in the Church designation
B. The Autocephalous Church in the bosom of the Conciliar Communion of the Locally Established Churches
I. The Constituent Elements of the “National Church”
• Theology of National Missionism
• National Ecclesiology: the founding Myth of the Diaspora
II. The Constituent Elements of the “Autocephalous Church”
• Autocephaly as Otherness and as Unity simultaneously
— Conclusion
— Bibliography