Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2020

Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

 


Archbishop Elpidophoros of America

Historic day in the Church of Cyprus, the only Autocephalous Church of the Ecumenical Councils. H.B. Archbishop Chrysostom recognizes the Orthodox Church of Ukraine and commemorates H.B. Metropolitan Epiphany. The Ecumenical Patriarchate’s stewardship of the Church continues.

Ιστορική μέρα για την Εκκλησία της Κύπρου, τη μόνη αυτοκέφαλη με απόφαση Οικουμενικής Συνόδου. Ο Κύπρου Χρυσόστομος αναγνώρισε την Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας και μνημόνευσε τον Μακ. κ. Επιφάνιο. Η διακονία του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην πανορθόδοξη ένοτητα συνεχίζεται.